Đã đăng vào 16-07-2018

vien eakmat

Bơ gem hass (Bơ ngoại Một số đặc tính ưu điểm của giống bơ Gem Hass này: – Giống bơ Gem Hass ưa khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, cây phát triển khỏe mạnh, khả năng sinh trưởng và thích nghi cao, sức đề kháng với sâu bệnh hại tốt.