Đã đăng vào 10-07-2018

vien eakmat

Giống cà phê vối TR12
Sinh trưởng: Cây sinh trưởng khỏe, phân cành ít, cành ngang hơi rủ.
Chiều cao cây: Trung bình
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.